Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 7. 7. – 29. 7. a 11. 8. 16. 8. bude Filip Němeček na dovolené.

V naléhavých případech zastupují:

Od 11. 7. do 16. 7. a od 27. 7. do 29. 7. Marian Šusták

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak),

od 17. 7. do 24. 7. Radovan Rosický

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/41-radovan_rosicky)

a od 11. 8. do 15. 8. Jiří Šamšula

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/702-jiri_samsula).

V mimořádných případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Comments are closed.