Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Aktuální odkazy na evangelický audioarchiv a modlitby připravované členy církve

Jak již někteří z Vás vědí, od jara je v čilém provozu česbokratrský evangelický audioarchiv, ve kterém najdete stovky úvah, písní zpívaných či jen jako doprovod, načtené knihy a další nahrávky. Různí přispěvatelé nadále pokračují v produkci.

Nová konečná adresa celého archivu je: https://soundcloud.com/ecirkev.

Součástí archivu jsou i pravidelné biblické úvahy, vydávané každou středu. Ty najdete buď v archivu, nebo zjednodušeně na adrese https://www.e-cirkev.cz/slovo. Na tomto webu je pohromadě  všech dosavadních 116 úvah rozdělených podle období (Slovo na doma – denní úvahy v období březen – červen 2020, Slovo na prázdniny – prázdninové týdenní úvahy a od září znovu Slovo na týden – týdenní úvahy.) Denní frekvenci úvah je plánována znovu v adventním a postním období, jindy půjde o úvahy týdenní.

Kromě internetové platformy pro audioarchiv Soundcloud (odkaz je výše) jsou vybrané nahrávky k poslechu také na velmi oblíbené platformě Spotify (odkaz je https://open.spotify.com/show/3n76HdZ6y3dVXBoimegyfi) a pro uživatele zařízení Apple je možné archiv nalézt i v aplikaci Apple Podcast na https://podcasts.apple.com/cz/podcast/%C4%8Deskobratrsk%C3%A1-c%C3%ADrkev-evangelick%C3%A1/id1504968426

Každé pondělí jsou také na webu a sociálních sítích vydávány modlitby připravené laickými členy církve – odkaz na ně je https://www.e-cirkev.cz/modlitba. Všechno nové je hromadně prezentováno na facebookové stránce – https://www.facebook.com/Ecirkev/, kde se objevují aktuální informace o dění v ČCE takřka denně.

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 7. 7. – 29. 7. a 11. 8. 16. 8. bude Filip Němeček na dovolené.

V naléhavých případech zastupují:

Od 11. 7. do 16. 7. a od 27. 7. do 29. 7. Marian Šusták

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak),

od 17. 7. do 24. 7. Radovan Rosický

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/41-radovan_rosicky)

a od 11. 8. do 15. 8. Jiří Šamšula

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/702-jiri_samsula).

V mimořádných případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Bohoslužby od 17. května

Od 17. května budou bohoslužby v Chomutově již jen v běžném čase od 10:00, bez nutnosti se přihlašovat předem.

(V Klášterci nad Ohří budou od 13:30 po vzájemné dohodě, jako dříve.)

Běžný program již obnoven. (Viz http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program/ )

Ohledně podrobností můžete kontaktovat Filipa Němečka.

Kdyby někdo i nadále upřednostňoval přenos přes internet, lze se domlouvat individuálně.

Obnovování bohoslužebného provozu

Od neděle 3. 5. budeme obnovovat bohoslužebný provoz za dodržení příslušných nařízení (účast do 15 lidí, v rouškách, s rozestupy 2 metry – nejde-li o členy jedné domácnosti, s využitím dezinfekce).

Vyhlašujeme proto 2 časy bohoslužeb: Od 10:00 a od 18:00.

(V Klášterci nad Ohří budeme počítat s bohoslužbami v běžném čase od 13:30 v týdnech po vzájemné domluvě.)

Zájemci nechť se hlásí na sborovém telefonu nebo e-mailu a rezervují si účast v jednom z daných časů předem.

Aktuální informace k programu a ke sbírkám

Bohoslužby a biblické nyní nadále probíhají přes videokonferenci, která je pro větší množství z nás poměrně dobře funkční, bez dalekosáhlých technických problémů.

V následujících dnech přes videokonferenci proběhne:

  • Biblická ve čtvrtek 9. 4. od 16:00 (pravidelný každotýdenní program)
  • Bohoslužba na Velký pátek 10. 4. od 17:00
  • Bohoslužba na Boží hod velikonoční 12. 4. od 10:00 (stejně jako každou neděli)

Všichni účastníci sborového života mohou osobně kontaktovat Filipa Němečka s prosbou o uvedení do videokonference a o vysvětlení jejího ovládání. Sejít se tam v přímém přenosu je žádoucí, protože jde o živé setkání společenství sboru.

Pro ty, kdo by měli s videokonferencí technické problémy, nebo pro další zájemce, kteří budou z jiných důvodů chtít slyšet alespoň dodatečně zvukový záznam z našich bohoslužeb, plánujeme tento záznam uveřejnit pod odkazem:

https://www.youtube.com/channel/UCpl-KalNpL5WFAfykwnAv7g/

(Texty kázání nadále publikovány na: http://www.cce-chomutov.cz/seznam-kazani/)

Dále připojuji informaci o vysílání bohoslužeb v nejbližších dnech na ČT 2:

– Na Zelený čtvrtek od 17.30 hodin (65 min.) mše z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně

– Na Velký pátek (10. dubna) od 10.00 hodin (60 min.) bohoslužba z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích

– Na Bílou sobotu (11. dubna) od 20.30 hodin (120 min.) římskokatolická velikonoční vigilie

– Na Boží hod velikonoční (12. dubna) od 10:00 hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně z Církve československé husitské z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze; slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta.

Záznamy bohoslužeb na ČT 2 lze zpětně dohledat na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/podle-data-vysilani

A rekapituluji ještě informace k našim sborovým sbírkám:

Do našich sborových sbírek můžete přispívat převodem na náš účet 940238369/0800. Účetní prosí, abyste v poznámce psali účel, nač přispíváte, a pro lepší přehled i svoje jméno.

Chcete-li přispět do běžné nedělní sbírky, můžete o tuto částku zvýšit odvod saláru, anebo můžete poslat částku zvlášť a do poznámky napsat „běžná sbírka“.

Do konce postního období lze přispívat také na postní sbírku Diakonie, do poznámky uveďte „postní sbírka Diakonie“. (Viz https://postnisbirka.diakonie.cz/)

Předběžně můžete přispívat do sbírky na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, která má být vyhlášena v neděli na Boží hod velikonoční. Jeronymova jednota shromažďuje finance určené k opravám našich církevních staveb. (Viz http://jeronymovajednota.cz/) Do poznámky v případě tohoto příspěvku uveďte „Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty“. Děkujeme!

Další informace k bohoslužbám, biblickým a ke sbírkám

Bohoslužby a biblické momentálně probíhají přes tzv. videokonferenci. Oboje ve standardních časech, tzn.:

Bohoslužby v neděli od 10:00

Biblické ve čtvrtek od 16:00

(Texty kázání nadále publikovány na: http://www.cce-chomutov.cz/seznam-kazani/)

Kdo budete mít zájem o přístup do videokonference, zkontaktujte Filipa Němečeka přes běžné sborové kontakty.

V neděli od 10:00 můžete také sledovat bohoslužby na ČT 2, naše bohoslužby lze však nadále přijímat jako konkrétní setkání místní křesťanské obce jakožto živé součásti těla Kristova v aktuálních podmínkách. Záznam bohoslužeb na ČT 2 lze zpětně dohledat na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/podle-data-vysilani

Dále informujeme ke sbírkám

Podle posledního dopisu z ústředí naší církve sbírky neodkládáme na později. Budeme je tedy nadále vyhlašovat, a můžete přispívat převodem na náš sborový účet: 940238369/0800
Prosím, do poznámky uveďte účel – např. „salár“, „běžná sbírka“, „postní sbírka Diakonie“, „sbírka na …“ Aby se náš účetní lépe zorientoval, prosí, abyste uvedli i své jméno.
 
(Popř. lze i hodit obálku s popiskem „pro sbor“ do schránky farního domu.)
 
Pokud jde o běžné sborové sbírky, můžete o ně buď navýšit odvod saláru a poslat obojí v jednom, nebo pošlete zvlášť částku definovanou jako „běžná sbírka“.
 
Jako zvláštní sbírka do konce postního období běží Postní sbírka Diakonie ČCE.
Vyhrazena je na podporu společné školky pro děti syrských uprchlíků a děti z chudých libanonských rodin v Libanonu – bližší informace zde:
 
 
 
Chcete-li přispět za sbor, přispívejte na náš účet:  940238369/0800 s popiskem „postní sbírka Diakonie“.
 

Dopis synodní rady církvi

Dobrovolnická i profesionální pomoc v období koronaviru

V případě potřeby můžete hledat či nabízet možnosti pomoci v oblasti Chomutova na webu: http://www.chomutovpomaha.cz/

Interaktivní mapa celorepublikové pomoci je k dohledání na webu Diakonie ČCE:  jsmesvami.diakonie.cz

Zde lze také pomoc nabízet pod odkazem: https://jsmesvami.diakonie.cz/#nabizim-pomoc

Lze využívat rovněž bezplatnou krizovou linku SOS Centra Diakonie (800 567 567), kterou můžete nabízet také lidem ve svém okolí, kteří by nyní potřebovali psychickou podporu na dálku. Linka je v provozu každý den včetně víkendu od 9 do 20 hodin. Další informace…

Od pondělí 23.3. funguje také všeobecná infolinka Diakonie s číslem 24 24 878 24 – sem se mohou obracet potřební lidé z celé ČR a zaměstnanci Diakonie se je pokusí účinně propojovat s nabídkami pomoci z celé ČR. Linka bude fungovat od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Diakonie též spustila veřejnou sbírku na pomoc lidem při epidemii. Účelem je postarat se o nejohroženější skupiny obyvatel (seniory a další), kteří v době trvání nouzového stavu nemají možnost obstarat si běžné životní potřeby. Prostředky využijeme na koordinaci dobrovolnické činnosti v ČR, provoz informační linky a další nezbytnou práci, která zajistí profesionální průběh pomoci.

Sbírka má číslo účtu 2100691426 / 2010, var. symbol 2020 a lze přispět i online. Podrobné informace na webu.

Online přenos bohoslužeb

V neděli od 10:00 můžete sledovat přenos bohoslužby online na youtubovém kanálu:

https://www.youtube.com/channel/UCpl-KalNpL5WFAfykwnAv7g/

Další online evangelické bohoslužby lze sledovat pod odkazy uvedenými zde:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6622-Online-vysilani-evangelickych-bohosluzeb/index.htm

Bohoslužby různých církví budou vysílány rovněž v neděli od 10:00 na ČT 2.

Na www.e-cirkev.cz lze dále nacházet materiály pro domácí bohoslužby a další texty i poslech na každý den.

Pastýřský list od synodního seniora

Pastýřský list synodního seniora

 
Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

 

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

 

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. 

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus.

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz.

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení.

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.

Pokoj Boží s námi všemi.

 

S úctou

Daniel Ženatý, synodní senior

synodní rada Českobratrské církve evangelické

14.03.2020, 11:38