Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Zveme na adventní bohoslužby s Hlaholem

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 21. 11. – 24. 11. bude Filip Němeček na dovolené.

 

V naléhavých případech bude zastupovat Marian Šusták.

 

( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak )

Zveme na přednášku

Zveme na literární festival 22. 10.

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 8. 8. – 28. 8. bude Filip Němeček na dovolené.

 

V naléhavých případech bude zastupovat od 8. 8. do 21. 8. Pavel Klinecký

 

( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/59-pavel_klinecky )

 

a od 22. 8. do 28. 8. Martin Bánoci.

 

( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/1237-martin_banoci )

Souhrn 4. zasedání 35. synodu ČCE (Svitavy 2022)

Velmi dobře a přehledně zpracovaný souhrn z jednání posledního zasedání synodu najdete pod odkazem:

 

https://synod.e-cirkev.cz/zpravy-ze-synodu/2022/souhrn-4-zasedani-35-synodu-cce-svitavy-2022/?fbclid=IwAR1U1ALZ9O40OWTe6VEys3AoAOAmyW0eCiRDEacySJcQ9nRbLtkzFhHtla4

Pozvánka na divadelní představení

Oslava Mezinárodního dne Romů s duchovní částí

Tuto sobotu 30. 4. se bude konat připomínka Mezinárodního dne Romů, včetně duchovní části v rámci dopoledního programu u pamětní vrby. Všichni jsou srdečně zváni.
 
Amen rado dikhaha tumen savoren!
 

Pomoc uprchlíkům v ČCE v kostce

Evangelická církev pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny. To hlavní se děje ve sborech a je to dobře.

 

Celá pomoc začala rozhodnutím synodní rady v úterý 22. února poté, co se na ni obrátilo několik farářů s tím, že je nutné konat ihned. Sbory byly následně ve středu osloveny ústředím, „zda budou v případě konfliktu schopny pomoct ubytováním a v jakém rozsahu“. Je třeba podotknout, že tu středu večer byl pojem uprchlík stále tak trochu nadávka.

Útok začal noc na to.

Od té doby se s nabídkou pomoci zapojilo asi 130 sborů a několik diakonických středisek. Číslo není přesné, protože někdy realizují pomoc přímo sbory s jejich prostory a jindy vše dělá skupina rodin navázaných na toto církevní společenství. Co se však podařilo, bylo okamžitou sborovou nabídku dát k dispozici Správě uprchlických zařízení, tedy den po vypuknutí války, kdy ještě žádný další systém neexistoval. Proto již během prvního víkendu války stát s velkou vděčností využil našich kapacit.

V první chvíli sbory nabídly své prostory k ubytování, ale postupem času se řada z nich rozhodla realizovat pomoc víc komunitně. Nyní je stav takový, že někde už uprchlíci bydlí, nebo sbory organizují pomoc bez bydlení s tím, že své prostory připravují pro školu, školku, komunitní centrum nebo jinak. Je třeba říci, že co sbor, to nápad – a je to dobře, protože zvláště v menších městech a vesnicích jsou naše farní areály pevnou součástí komunity a reagují na místní potřeby.

Ústředí církve spolu s Diakonií nyní zajišťuje tři typy pomoci.

První je pomoc poradenská. 1. března spustila ústřední církevní kancelář stránku ukrajina.e-cirkev.cz s veškerými informacemi o pomoci – technickými, právními, pastoračními a jinými… Diakonie následně zřídila poradenskou linku. Stránku průběžně sledujte, denně jsou na ní nové informace včetně kontaktů, e-mailem neposíláme skoro nic.

Další podoba podpory je finanční – 25. února církev vyzvala k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, ze kterého bude hrazena pomoc uprchlíkům a Diakonie zároveň vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž výtěžek zamíří přímo na Ukrajinu. Na pomoc Ukrajincům bude věnována také letošní Postní sbírka. Nepouštíme se do centrálního shromažďování ošacení ani jídla, přijímáme však starší notebooky, které jsou velmi potřebné pro start uprchlíků. Diakonie zároveň požádala o grant z německého krizového fondu Katastrophenhilfe a u dalších neziskovek, ústředí církve obdrželo a jistě obdrží i další prostředky od zahraničních dárců. První vlaštovkou finanční pomoci bude rozdělování balíčku peněz pro zapojené sbory na pořízení základního vybavení. K tomu rozdáme všechny sebrané notebooky pro uprchlíky ubytované ve sborech. O všem vás chceme informovat na online setkání 16. března v 18.30 (odkaz včas zašleme).

Třetí linka pomoci se týká aktivit – ukazuje se, že velmi podstatnou roli budou hrát nově vznikající koordinátoři ve sborech, kde je podpora komplexní a organizovaná. Jsou potřeba a nemůže jít dlouhodobě o faráře a farářky, což tak velmi často zatím je. Nyní tento systém na ústředí intenzivně promýšlíme, protože je finančně velmi náročný. Tušíme, že bez něj to nepůjde a že nemůžeme příliš otálet. Ústředí církve zatím ke koordinaci pomoci vyčlenilo pracovníky, kteří jsou v kontaktu se sbory, stáními institucemi, žádají o granty, řeší právní záležitosti a komunikují s médii. Koordinaci práce na ústředí včetně koordinace s Diakonií má na starosti vedoucí tajemník se synodním kurátorem.

Konflikt bude zřejmě dlouhý a nesmíme se vyčerpat hned na startu. Na druhou stranu je neuvěřitelné, jak kreativní a schopné lidi ve sborech máme. Podporujme se v modlitbách a promýšlejme, jak sbory mohou pomáhat maximálně efektivně. Není nutné udělat vše hned. Každý podle svých sil, možností a s vědomím, že pomoc bude třeba delší dobu. Proto promýšlejme „jak“, aby nám dech dlouho vydržel.

Děkuji i vám všem, kdo jste jakkoliv přispěli!

  
Za všechny Martin Balcar, vedoucí tajemník ÚCK

Pastýřský list synodního seniora