Poštovní adresa :

Farní sbor ČCE v Chomutově

ul. 28. října 1071/12

430 01 Chomutov

Číslo účtu:      940238369/0800

Telefony:  

jáhen                          Filip Němeček   –  604 238 709

kurátorka                  Silvia Kröhanová – 775 146 475

administrátor – farář      Marian Šusták  – 736 716 354

E-mail: chomutov@evangnet.cz