Oznámení sboru

Bohoslužba – rodinná, 1. neděle adventní v neděli 27. 11. od 10:00 Kazatel: Filip Němeček

Nové obrázky
Hledat

Zveme na Vánoční punč 16. prosince od 17:00

vanocni-punc-2016-page-001

Zveme na představení Písně adventu 10. prosince od 16:00

pozvanka-pisne-adventu

Adventní sborový dopis 2016

ADVENTNÍ DOPIS

CHOMUTOVSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU

„Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.“

(Ř 13, 11-12)

„Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

(Mk 13, 33-37)

Pane nebe i země,

připravujeme se na Tvůj příchod. Prožíváme přitom různé, i protichůdné pocity. Těsíme se. Nebo dmýcháme už jen poslední naději. Nejsou nám nikdy vzdáleny ani úzkostné obavy, v jakém stavu nás nalezneš.

Jednou konečně přetavíš vesmír žárem Tvé lásky. Prosíme, připravuj nás a proměňuj nás, abychom zůstali součástí takto proměněného světa. Připomínej nám, že už v současnosti můžeme vystupovat jako občané Tvé budoucnosti.

Jak se jen připravit na Tvůj příchod v celé šíři? Naše životy jsou pestré, rozmanité a skýtají mnoho rovin. Děkujeme Ti, že jsi nás stvořil jako zrcadla Tvé lásky. Přestože sami od sebe nejsme nic – a padáme-li do neprostupné tmy, co bychom v ní komu mohli zrcadlit? Děkujeme Ti, že nás najdeš i v nejhlubším příšeří. Běžíš nám vstříc jako Otec ztraceným dětem či jako Bratr k bratrovražedným sourozencům. Děkujeme Ti, že nám svěřuješ svoje dary, abychom s nimi hospodařili, sdíleli je a přerozdělovali. Děkujeme Ti za to, že můžeme očekávat Tvůj věk také jako svatební hostinu. Děkujeme Ti za to, s Tvou pomocí nakonec uneseme i kříž. Leccos těžkého Ti již můžeme odevzdat. Toužíme po Tvém pokoji.

Říkáš nám také, že jsi nás povolal na místo vrátných. Jde vlastně o dosti odpovědné povolání. I když to zdánlivě není vysoké postavení. I když se na zdejší recepci jako by dlouho nic převratného nestane; zvláště uprostřed táhlé, temné noci…

Jsme tedy také vrátní. Záleží nenahraditelně na každém z nás, koho do mrakodrapu této existence pustíme? Jsou zde pro každého z nás vyhrazeny vlastní dveře k opatrování? Jediné, docela zvláštní dveře, kudy Tě mohu do světa pustit právě já… Je uklidňující, že vždycky nějakou cestu do světa najdeš. Kéž se Ti ovšem otevřu se svým vesmíren, abys tak jednu z variant vesmíru naplnil.

V jakém stavu nás zastihneš, až přijdeš? Pokud budeme dřímat jak apoštolové v Getsemane, prosíme, zacloumej s námi. Pokud nás nalezneš s hlavou padlou na záznamy bezpečnostních kamer… Otevírej nám oči – nechtěli bychom na Tebe přivolat policii…

Někdy jsme opravdu nepokrytě šťastni, když spatříme Tvoje světlo uprostřed noci. Někteří z nás se vyloženě těší na probuzení z nočních můr. Jiní jsou svými sny poněkud ukolébáni a nedovedou si představit nic krásnějšího… Zatímco šelmy se plíží okolo recepce. Někteří z nás už delší dobu trpí chronickou nespavostí; Tvůj apel bděte „Bděte“ jim může znít vzdáleně.

Pane, chystáme se na ten poslední den, až přijdeš a proměníš celý vesmír. Víme však, že konec všech dní je blízko – a když k nám přicházíš už v současnosti v různých podobách, otevírej nám oči, jen ať Tě nepřehlédneme.

Naplňuj naše vztahy. Buď smyslem všech našich svátků. A když už nic dobrého ani o Vánocích nečekáme, otevírej nás, ať se definitivně nezablokujeme Tvému štěstí. A když jsme ukolébáni dočasným klidem, dej, ať Tě nepřehlédneme ani v lidech, kteří nás znepokojují. Někteří možná šílení z venkovní zimy roztloukají okno, zatímco by mohli vejít dveřmi. Někteří se možná pokoušejí vypáčit odemčený zámek, zatímco nám už na vrátnici dochází trpělivost. Vánoční výzdoba malátně svítí ulicí. Pane, přijď.

Procházej s námi přízemím tohoto domu. Prozař již přítmí přítomnosti. Přicházej s námi k ostatním lidem. Jak k nim jen přistoupíš? Co říkáš našim nejbližším? Co říkáš našim bratřím a sestrám? Co říkáš těm, které nesnášíme? Co říkáš těm, které ignorujeme?

Prosíme, procházej s námi i podzemím tohoto domu. Prozařuj naši minulost. Prozařuj naše nevědomí. Sestupuj do našich pekel. Vcházej s námi do třináctých komnat. Prozařuj naše vzpomínky. Některé černé jak uhlí. Jiné již slisované do diamantů. Další v lisech ve vinných sklípcích. Vytáhni i ty nejtemnější na světlo. Ty šťastné nám opět připomeň. Oprašuj všechny a oživuj je. Navracej nám je prozářené. Vyvěrej v živých pramenech z nejhlubší hloubi našich duší.

Pane, do nejvyšších pater života chceme s Tebou stoupat. Kéž bychom s Tebou již spatřili všechny obzory zalité úsvitem. Čekáme na Tvůj věčný den. Kéž bychom spatřili celý náš svět z Tvé nesmírné výše. Jak uvidíme dnešní den Tvýma očima?

POZDRAV OD KAZATELE SBORU

Po roce působení zde: Jsem vděčný za setkání se všemi Vámi, kdo utváříte stabilnější jádro sboru. Pamatuji též na Vás, které jsem viděl několikrát, jedinkrát či vůbec. Přeji Vám, ať Vás Bůh provází po všech Vašich cestách. Náš sbor Vám zůstává nadále otevřený. Pokud Vám v minulosti zahradil cestu někdo z věřících, mrzí mne to a přeji Vám, abyste prožili odstranění takové bariéry. Pokud Vám brání v příchodu zdravotní potíže apod., přeji Vám dost sil a zůstaňte v Duchu s námi. (Můžete také vždy telefonicky či písemně požádat o rozhovor či o návštěvu.) Pokud byste snad přijít chtěli, ale svazuje Vás třeba vědomí nějakého vlastního selhání, Bůh je zajisté schopen odstranit i tuto bariéru. Naše společenství Vám za všech okolností otevřené zůstává. Pokud se cítíte být součástí jiné komunity věřících, kéž Vám Bůh nadále žehná i tam. Ať už Vás tento dopis zastihl v jakémkoliv rozpoložení, přeji Vám pokojný advent a radostné vánoční svátky.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE SBORU V SOUČASNÉ DOBĚ

Bohoslužby v Chomutově každou neděli od 10:00

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:301

Vyučování dětí lichá úterý od 16:30

Biblické hodiny ve čtvtrek od 16:00

Biblické hodiny v Klášterci nad Ohří určená sudá pondělí od 17:001

Duchovní setkání v Klubu pro lidi s duševním onemocněním Esprit ve středu od 14:002

Zkoušky trubačů Consonare v pondělí od 17:00

1 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

2 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

Podrobný rozpis programu na každý měsíc můžete sledovat na:

http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program

PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM

Mimo pravidelných bohoslužeb připravujeme ekumenickou půlnoční v sobotu 24. 12. od 22:00.

V sobotu 10. 12. od 16:00 můžete navštívit minimalistické divadelní představení Písně adventu (sestávající ze starých písní moravských, ukrajinských, polských a poezie nejen Bohuslava Reynka) v podání ochotnického souboru Teď, nádech a leť. Následovat bude prostor pro vzájemné rozhovory, pro Vaše vlastní vzpomínky či písně…

V pátek 16. 12. se od 17:00 chystá akce Vánoční punč 2016, kde uvedeme sborovou vánoční divadelní hru (v níž účinkují místní děti i dospělí) a hudební koncert tělesa Schola Specialis Familiae.

V úterý 13. 12. od 16:30 očekávejte zkoušku Vánoční dětské divadelní hry navíc.

V úterý 20. 12. se od 16:30 mohou v případě zájmu sejít děti.

Biblická hodina ve čtvrtek 22. 12. od 16:00 zůstává součástí plánu.

V týdnu od 26. 12. do 30. 1. oficiální program neočekávejte.

Pokud byste však projevili zvláštní zájem o setkání 31. 12. na faře, vyslovte toto přání.

INZERCE

Sbor nyní hledá především ochotného hudebníka, který nás bude při některých bohoslužbách (v termínech dle domluvy s ostatními varhaníky) doprovázet na harmonium.

Trubači Consonare rovněž hledají někoho, kdo by posílil jejich řady.

Dále budeme vděčni, když někdo převezme funkci pokladního.

Výpomoc se však vždy hodí i v jiných oblastech. (Fundraising, právní poradenství aj.)

(Nehledě na to, že nikdy nedohlédneme dopředu, co by snad ještě ve sboru bylo možné započít, kdyby se toho kdo ujal…

Budeme samozřejmě též vděčni za neutuchající podporu ve všem, v čem ji již sboru poskytujete. A také za to, že nepřestanete myslet sebe navzájem – neodmyslitelný smysl mohou mít návštěvy těch, kdo je uvítají atd.

Za modlitební podporu děkujeme v neztenčené míře.

A pokud usilujete o vnášení energie evangelia do osobních souvislostí, o kterých ostatní ani nemusejí mít tušení či jasné povědomí, přejeme Vám dost sil od Boha i k tomu.)

Zveme na literární festival Kostelní vědomí v sobotu 15. října od 17:00

kostelni-vedomi-15-rijna-2016-cce-chomutov

Zveme na koncert Slávka Klecandra 7. října od 19:00

slavek-klecandr-7-rijna-2016-cce-chomutov

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 1. 9. – 30. 9. (vyjma víkendů 3. 9. – 4. 9. a 24. 9. – 25. 9.) nebude Filip Němeček přítomen z důvodů studijního volna a následné dovolené. V naléhavých případech zastupuje Marian Šusták.

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak)

Ve zvláštních případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Zájemci o duchovní setkávání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit mohou telefonicky či e-mailem kontaktovat Filipa Němečka v případě potřeby. Setkávání bude obnoveno v říjnu.

Zveme na přednášku 16. srpna od 16:00

Prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th. D. bude též od 14. 8. do 21. 8. hostujícím kazatelem v našem sboru. (Viz. podrobný program.)

16. 8. bude od 16:00 přednášet v Křesťanském centru pro rodinu Horizont na téma: Jak Bible utvářela dějiny lidstva.

Prof. Vokoun v Horizontu-page-001

Zveme na Noc kostelů 10. června od 18:00

Program je vyvěšen též na webu: 

http://www.nockostelu.cz/?pg=kost1629

Noc kostelů scan-2

Zveme na mimořádné sborové akce v květnu 2016

Bohoslužba na Nanebevstoupení Páně se bude konat místo biblické příští čtvrtek 5. 5. od 16:00 na zahradě u Jiřího Švancara (Husova 2885/5).

Pokud bude pršet, vymyslíme možná krizový plán. V takovém případě volejte předtím Filipovi Němečkovi.

 

Svatodušní bohoslužby 15. 5. budou rodinné – částečně přizpůsobené dětem.

 

Na sobotu 28. května je plánován sborový výlet – přednostně pro rodiny s dětmi. Vypravíme se na Stolovou horu Úhošť. Sejdeme se ve 13:30 na začátku stezky v Pokuticích. V případě zájmu poptávejte místa v autě.

Zveme na dětské loutkové divadlo 1. dubna od 17:00

Neposlušná kůzlátka