Draci a jiná zvířena

Předpověď povětří byla hodně nepříznivá ale nakonec jsme pár draků do vzduchu dostali a klasický ohňobuřtík také chutnal.