Kdo jsme

Jsme jedním ze sborů Českobratrské církve evangelické. Tato církev vznikla v roce 1918 a v současnosti zahrnuje přibližně 250 sborů. Navazuje zejména na odkaz české a evropské reformace – tedy na luteránství, kalvinismus a na působení osobností, jako byl Hus nebo příslušníci Jednoty bratrské (např. Komenský a Chelčický). Hlavním motivem reformace je touha po bezprostředním uchopení biblické zvěsti a po její aktualizaci.

Společně se všemi křesťany věříme v Boha. Věříme, že Ježíš Kristus plně ztělesnil Boží přítomnost na zemi. Jeho smrt a vzkříšení se týká každého z nás. Otevírá nám přístup k věčnému životu, který již v tomto čase a prostoru začíná jako život smysluplný, láskyplný a naplněný – který bude nakonec zcela osvobozený od působení smrti, egocentrismu a zla. V této naději se chceme otevírat působení Ducha svatého, aby přetvořil naše vztahy a naše osobnosti. Věříme, že církev může být v první řadě komunitou, v níž se Kristova přítomnost projevuje také jako opravdová mezilidská vzájemnost – a že přes veškerou naši slabost a nedokonalost k tomu již postupně dochází.

V centru našeho sborového života jsou bohoslužby. Scházíme se k nim v neděli od 10:00 v Chomutově a jednou za čtrnáct dní od 13:30 v Klášterci.
Organizujeme také biblické hodiny, při nichž vykládáme biblické texty a společně uvažujeme o tom, jak se týkají našich životů.
Dále ke sborovým činnostem náleží vyučování dětí, individuální pastorační návštěvy a rozhovory, ekumenické bohoslužby a další příležitostné akce. (Viz  kalendář.)

Pokud jde o instituční formu našeho církevního života: Sbor po duchovní i hospodářské stránce společně spravuje farář a staršovstvo. Staršovstvo je voleno na dobu šesti let z aktivních členů sboru a ze svého středu volí kurátora (laický představitel sboru). Pro Českobratrskou církev evangelickou je typická spíše demokratická povaha její správy.