Pravidelný program v srpnu 2020:

Bohoslužby v neděli od 10:00 16. 8. bude kázat Zdeněk Turek.
Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30

(v prostorách knihovny, Budovatelská 486)2

 

 

 

 

Modlitební ztišení a meditace nad Biblí v pondělí od 8:00

 

Duchovní setkání v azylových domech Armády spásy v pondělí od 15:30 v AD a od 17:30 v DMD. Pro uživatele a uživatelky služeb.
Duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit (Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)1 Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.

Ve středu 12. 8. se nekoná.

Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 u Jiřího na zahradě Organizace rozdělena mezi jáhna i členy sboru
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uspořádat příležitostně v termínu po vzájemné domluvě2  

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.