Bohoslužby – Hod slavný velikonoční s Večeří Páně v neděli 1. 4. od 10:00
Kazatel: Filip Němeček
Setkání s duchovním v Klubu Esprit
ve středu 4. 4. od 14:00 v Klubu Esprit
(Husovo náměstí 38, vchod z Mánesovy ulice naproti sportovní hale)
Zváni jsou lidé s duševním onemocněním1
Setkání s duchovním v azylovém domě pro matky s dětmi Armády spásy v Jirkově ve středu 4. 4. od 17:00
Pro uživatelky služby a jejich děti
Biblická hodina ve čtvrtek 5. 4. od 16:00
Sborový výlet s FS ČCE v Berouně do Prahy
v sobotu 7. 4. – sraz v 7:40 na hlavním nádraží v Chomutově (zájemci nechť se hlásí předem Filipovi Němečkovi)
Bohoslužba v neděli 8. 4. od 10:00
Kazatel: Marian Šusták
Bohoslužba v Klášterci nad Ohří v neděli 8. 4. od 13:302
Kazatel: Marian Šusták
Ekumenické modlitební setkání
v pondělí 9. 4. od 18:00
v prostorách Církve bez hranic
(ulice Blatenská 571/173)
Setkání dětí v úterý 10. 4. od 16:30
Setkání s duchovním v Klubu Esprit
ve středu 11. 4. od 14:00 v Klubu Esprit
(Husovo náměstí 38, vchod z Mánesovy ulice naproti sportovní hale)
Zváni jsou lidé s duševním onemocněním1
Setkání s duchovním v azylovém domě pro matky s dětmi Armády spásy v Jirkově ve středu 11. 4. od 17:00
Pro uživatelky služby a jejich děti
Biblická hodina ve čtvrtek 12. 4. od 16:00
Rozpravy o životě s vírou v pátek 13. 4. od 17:00
Bohoslužba v neděli 15. 4. od 10:00
Kazatel: Filip Němeček
Bohoslužba v Klášterci nad Ohří v neděli 15. 4. od 13:302
Kazatel: Filip Němeček
Setkání s duchovním v Klubu Esprit
ve středu 18. 4. od 14:00 v Klubu Esprit
(Husovo náměstí 38, vchod z Mánesovy ulice naproti sportovní hale)
Zváni jsou lidé s duševním onemocněním1
Setkání s duchovním v azylovém domě pro matky s dětmi Armády spásy v Jirkově ve středu 18. 4. od 17:00
Pro uživatelky služby a jejich děti
Biblická hodina ve čtvrtek 19. 4. od 16:00
Setkání staršovstva ve čtvrtek 19. 4. od 17:30
Ekumenická bohoslužba
v neděli 22. 4. od 10:00
v prostorách Církve bratrské (ulice Na příkopech 395/5)
Kazatel: Vladimír Moravec
Bohoslužba v Klášterci nad Ohří v neděli 22. 4. od 13:302
Kazatel: Filip Němeček
Setkání dětí v úterý 24. 4. od 16:30
Setkání s duchovním v Klubu Esprit
ve středu 25. 4. od 14:00 v Klubu  Esprit
(Husovo náměstí 38, vchod z Mánesovy ulice naproti sportovní hale)
Zváni jsou lidé s duševním onemocněním1
Setkání s duchovním v azylovém domě pro matky s dětmi Armády spásy v Jirkově ve středu 25. 4. od 17:00 Pro uživatelky služby a jejich děti
Biblická hodina ve čtvrtek 26. 4. od 17:30
Bohoslužba v neděli 29. 4. od 10:00 Kazatel: Jiří Bureš
Bohoslužba v Klášterci nad Ohří v neděli 29. 4. od 13:302 Kazatel: Jiří Bureš?

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Termíny zkoušek trubačů Consonare jsou variabilní, proto v současné době nebývají zapisovány do programu. V případě zájmu můžete kontaktovat Filipa Němečka.