Pravidelný program v lednu 2020:

Bohoslužby

v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří

v neděli od 13:30

v Klášterci nad Ohří / Okounově2

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 
     
Modlitební ztišení a meditace nad Biblí v pondělí od 8:00 6. 1. se nekoná.
Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy v pondělí od 15:30 v azylovém domě

Pro uživatele služby.

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi v pondělí od 17:30 v azylovém domě

Pro uživatelky služby a jejich děti.

Starší školní děti – příprava ke konfirmaci v úterý od 16:00 7. 1. a 28. 1. se nekoná.
Setkání s duchovním v Klubu Esprit

ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

8. 1. a 29. 1. se nekoná.

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.1

Kruh žen ve středu jednou za 3 týdny od 17:00 (od 22. 1.?).

Jsou zvány ženy.

Bližší informace u Magdaleny G.

Menší školní děti ve středu od 17:00 8. 1. a 29. 1. se nekoná.
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 9. 1. bude v našich prostorách biblická ekumenická v rámci Aliančního týdne modliteb.
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit vybrané čtvrtky od 18:00 (po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách)2  
Rozpravy o životě s vírou vždy druhý pátek v měsíci (tzn. 10. 1.) od 18:00  

Mimořádný program v lednu 2020:

Ekumenické modlitební setkání

v pondělí 6. 1. od 18:00

v prostorách Církve bez hranic

(Blatenská 571/173)

 
Schůze staršovstva ve čtvrtek 16. 1. od 17:30  

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.