Pravidelný program v květnu 2021:

PROGRAM SE MŮŽE NADÁLE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH.

SLEDUJTE TEDY AKTUALIZOVANÝ PROGRAM.

Bohoslužby v neděli od 10:00 na místě i přes videokonferenci (o přístup do ní můžete požádat) a od 16:00 na místě Bohoslužby budou prozatím v omezených počtech, přihlašujte se prosím předem Filipovi Němečkovi.

 

O Neděli svatodušní 23. 5. bude vysluhována Večeře Páně.

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří dle domluvy.2  

 

 

 

Modlitební ztišení a meditace nad Biblí dočasně odvoláno  
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře v úterý od 17:00 do 19:00  
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře ve středu od 10:00 do 12:00  
Duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 přes videokonferenci Espritu. (O přístup do ní můžete požádat po dohodě s vedením Klubu Esprit.)  
Duchovní setkání v azylových domech Armády spásy ve středu od 15:30 v AD a od 17:30 v DMD. Pro uživatele a uživatelky služeb.
Děti – mladší školní věk dočasně odvolány  
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 přes videokonferenci (o přístup do ní můžete požádat) Ve čtvrtek 13. 5. se místo biblické hodiny budou konat bohoslužby na Nanebevstoupení Páně.
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří dočasně odvolána2  
Rozpravy o životě s vírou dočasně odvolány  

Děti – příprava ke konfirmaci

dočasně odvolány

 

Mimořádný program v květnu 2021:

Bohoslužby na Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. 5. místo biblické hodiny (zřejmě na Květnově, místo a čas budou upřesněny), zájemci nechť se přihlásí předem Filipovi Němečkovi.  
Ekumenické bohoslužby v Kadani v neděli 20. 5. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Kadani od 14:00  
     
Setkání staršovstva ve čtvrtek 20. 5. od 17:30 (zatím počítáme s tím, že přes videokonferenci)  

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.