Pravidelný program v srpnu (s vyřazením akcí, které se v srpnu nekonají):

Bohoslužby v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

18. 8. – Čte: Libuše W.
Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30

v Klášterci nad Ohří / Okounově2

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

Modlitební ztišení a meditace nad Biblí V pondělí od 8:00 12. 8. se nekoná.
Setkání s duchovním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

14. 8. se nekoná.

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.1

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy ve středu od 15:30 v azylovém domě 14. 8. se nekoná.

Pro uživatele služby.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi ve středu od 17:30 v azylovém domě 14. 8. se nekoná.

Pro uživatelky služby a jejich děti.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 I v červenci na faře.

Za spoluvedení členů sboru.

Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit vybrané čtvrtky od 18:00 (po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách)2

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.