Pravidelný program v březnu 2024

Bohoslužby v neděli od 10:00

 

První neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně

24. 3. povede bohoslužby Marian Šusták a proběhne při nich výroční sborové shromáždění.

31. 3. proběhnou bohoslužby s Večeří Páně na Boží hod velikonoční

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří lze svolat dle domluvy  
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře v pondělí od 9:00 do 11:00 18. 3. nebude Filip Němeček přítomen.
Ekumenické modlitební setkání v pondělí 4. 3. od 18:00 u Církve bratrské (Na příkopech 395/5)  
Duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit (Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)1  Ve spolupráci se zaměstnankyní Espritu Janou Matouškovou.

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.

Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře ve středu od 16:00 do 18:00  
Setkání dětí ve středu od 18:15 6. 3. se nebude konat z důvodu jarních prázdnin
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 28. 3. proběhne místo biblické Sederová večeře
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit dle domluvy  
Rozpravy o životě s vírou třetí pátek v měsíci, nyní 15. 3. od 18:00  

Mimořádný program v březnu 2024

Ekumenická velkopáteční bohoslužba v pátek 29. 3. od 17:00 v Kostele sv. Kateřiny (Chelčického 100)  
     
Setkání staršovstva ve čtvrtek 14. 3. od 17:30  
Přednáška Jiřího Šlajsny: Gnosticismus jako hledání pravdy a Boha v pozdní antice ve čtvrtek 21. 3. od 16:00  
Sederová večeře ve čtvrtek 28. 3., čas bude upřesněn místo biblické

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 V případě zájmu se lze setkávat také ke společným modlitbám i mimo ekumenická setkání, zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi.