Pravidelný program v říjnu 2021:

PROGRAM SE MŮŽE NADÁLE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH.

SLEDUJTE TEDY AKTUALIZOVANÝ PROGRAM.

Bohoslužby v neděli od 10:00

 

První neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně.

3. 10. rodinné bohoslužby na Díkčinění
Bohoslužby v Klášterci nad Ohří dle domluvy2  

 

 

 

Ekumenické modlitební setkání první pondělí v měsíci od 18:00 vždy v jednom z místních společenství – nyní u nás

 

Duchovní setkání v chráněném bydlení Naděje v Kadani a v Klášterci nad Ohří v úterý od 10:00 – po čtrnácti dnech v Kadani a v Klášterci nad Ohří Pro uživatele služeb.
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře v úterý od 17:00 do 19:00  
Možnost společných modliteb v úterý od 19:00 Zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi předem.
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře ve středu od 10:00 do 12:00  
Duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit (Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)1  Ve spolupráci se zaměstnankyní Espritu Janou Matouškovou.
Setkání mladších dětí  ve středu od 18:15  
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00  
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří dle domluvy se může konat2  
Seniorátní setkání mládeže vždy druhý pátek v měsíci v některém ze sborů seniorátu – nyní 8. 10. od 17:00 v Úštěku Pro bližší informace se lze obracet na Filipa Němečka.
Rozpravy o životě s vírou v říjnu změna termínu – 22. 10. od 18:00  

Mimořádný program v říjnu 2021:

Zkoušky vánočního divadla vybrané neděle od 11:15 Více informací u Mladany
Sborový výlet s pouštěním draků v sobotu 23. 10 (čas bude upřesněn) na Kočičák a okolí

(v případě velmi špatného počasí promítání filmu na faře)

Zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.