Pravidelný program v srpnu 2022

Bohoslužby v neděli od 10:00

 

První neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně.

V neděli 14. 8. a 21. 8. povede Libuše Weissová bohoslužby čtené.

V neděli 28. 8. povede bohoslužby Zdeněk Turek.

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří dle domluvy2  
Duchovní setkání v chráněném bydlení Naděje v Kadani a v Klášterci nad Ohří v úterý v časech dle domluvy – po čtrnácti dnech v Kadani a v Klášterci nad Ohří Pro uživatele služeb.

Z důvodu dovolené se bude konat pouze 2. 8. a 30. 8.

Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře v úterý od 17:00 do 19:00 Z důvodu dovolené pouze 2. 8. a 30. 8.
Možnost společných modliteb v úterý od 19:00 Zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi předem.

Z důvodu dovolené možné pouze 2. 8. a 30. 8.

Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře ve středu od 10:00 do 12:00 Z důvodu dovolené pouze 3. 8. a 31. 8.
Duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit (Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)1  Ve spolupráci se zaměstnankyní Espritu Janou Matouškovou.

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.

24. 8. se nekoná.

Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 z důvodu dovolené se bude konat pouze  4. 8.
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří dle domluvy se může konat2  

 

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.