Pravidelný program v květnu 2022

PROGRAM SE MŮŽE NADÁLE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH.

SLEDUJTE TEDY AKTUALIZOVANÝ PROGRAM.

Bohoslužby v neděli od 10:00

 

První neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně.

15. 5. povede bohoslužby Marian Šusták.
Bohoslužby v Klášterci nad Ohří dle domluvy2  
Ekumenické modlitební setkání první pondělí v měsíci, t. j. 2. 5. od 18:00, nyní v prostorách Církve bratrské (Na Příkopech 395/5)

 

Duchovní setkání v chráněném bydlení Naděje v Kadani a v Klášterci nad Ohří v úterý v časech dle domluvy – po čtrnácti dnech v Kadani a v Klášterci nad Ohří Pro uživatele služeb.
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře v úterý od 17:00 do 19:00  
Možnost společných modliteb v úterý od 19:00 Zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi předem.
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře ve středu od 10:00 do 12:00  
Duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit (Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)1  Ve spolupráci se zaměstnankyní Espritu Janou Matouškovou.
Setkání mladších dětí  ve středu od 18:15  
Duchovní setkání v nízkoprahovém denním centru

 

v květnu pouze ve čtvrtek 12. 5. od 13:00 v NDC K srdci klíč Pro uživatele služby.
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 5. 5. povede biblickou Helena Sudová.
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří dle domluvy se může konat2  
Seniorátní setkání mládeže vždy druhý pátek v měsíci v některém ze sborů seniorátu Pro bližší informace se lze obracet na Filipa Němečka.
Rozpravy o životě s vírou třetí pátek v měsíci, tzn. 20. 5. od 18:00  

Mimořádný program v květnu 2022

Bohoslužby na Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 26. 5. od 16:00 u kostela na Květnově Zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi.
     
Setkání staršovstva ve čtvrtek 19. 5. od 17:30  
Výlet do Okounova v sobotu 28. 5. od 9:30 (? – bude upřesněno) Zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi.

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.