Zbývající program v květnu:

Setkání s duchovním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.2
Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy ve středu od 15:30 v azylovém domě Pro uživatele služby.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi ve středu od 17:30 v azylovém domě Pro uživatelky služby a jejich děti.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Bohoslužby na Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek od 16:00

u Jiřího na zahradě

s Večeří Páně

Kazatel: Marian Šusták

Pravidelný program v červnu:

Bohoslužby v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

2. 6. – Rodinné bohoslužby,

kazatel: Zdeněk Turek

9. 6. – Bohoslužby na Neděli Svatodušní s Večeří Páně, s přijetím Zdeňka T. a Zdeňka B. do sboru

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30

v Klášterci nad Ohří / Okounově1

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

Modlitební ztišení a meditace nad Biblí v pondělí od 8:00
Děti – mladší školní věk v pondělí od 17:15 V pondělí 3. 6. a v pondělí 24. 6. se nekonají.
Děti – příprava ke konfirmaci v úterý od 17:15
Setkání s duchovním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.2
Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy ve středu od 15:30 v azylovém domě Pro uživatele služby.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi ve středu od 17:30 v azylovém domě Pro uživatelky služby a jejich děti.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Kruh žen 1. středu v měsíci (tzn. 5. 6.) od 18:00 Pro ženy.

Organizuje: Magda Gregorová

Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit vybrané čtvrtky od 18:00 (po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách)1
Setkání Rozpravy o životě s vírou 2. pátek v měsíci (tzn. 14. 6.) od 18:00

Program v červnu ve zvláštních termínech:

Ekumenické modlitební setkání v pondělí 3. 6. od 18:00 u nás
Sborový výlet do Okounova V sobotu 8. 6.

(sraz v 9:30 na chomutovském hlavním nádraží)

Schůze staršovstva ve čtvrtek 27. 6. od 17:30
Sborová brigáda? v pátek 29. 6. a v sobotu 30. 6.? Bude potvrzeno.

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.