Pravidelný program v říjnu 2019:

Bohoslužby v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

6. 9. – Díkčinění
Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30

v Klášterci nad Ohří / Okounově2

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

Modlitební ztišení a meditace nad Biblí v pondělí od 8:00
Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy v pondělí od 15:30 v azylovém domě Pro uživatele služby.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi v pondělí od 17:30 v azylovém domě Pro uživatelky služby a jejich děti.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Starší školní děti – příprava ke konfirmaci v úterý od 15:30

/v období zkoušek vánočního divadla od 17:30 (bude upřesněno, odkdy)

Setkání s duchovním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.1
Kruh žen ve středu od 17:00 jednou za 3 týdny od 11. 9. (tzn. 2. 10. a 23. 10.) Jsou zvány ženy.

Bližší informace u Magdaleny G.

Menší školní děti ve středu od 17:00
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit vybrané čtvrtky od 18:00 (po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách)2
Rozpravy o životě s vírou vždy druhý pátek v měsíci (tzn. 11. 10.) od 18:00

Mimořádný program v říjnu 2019:

Ekumenické modlitební setkání v pondělí 7. 10. od 18:00

v prostorách KS Jirkov (Kino Jirkov, Rooseveltova 704)

Připomínka 120. výročí vysvěcení zbořeného chomutovského evangelického kostela v sobotu 12. 10. od 16:00 Viz pozvánka: http://www.cce-chomutov.cz/2019/09/23/zveme-na-pripominku-120-vyroci-vysveceni-zboreneho-kostela/
Pouštění draků v sobotu 19. 10. od 14:00

na Kočičáku

Pod vedením Jiřího Švancara.
Schůze staršovstva ve čtvrtek 31. 10. od 17:30

1 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

2 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.