Bohoslužby v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30

v Klášterci nad Ohří/Okounově1

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 

 

Modlitební ztišení a meditace nad Biblí v pondělí od 8:00
Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy v pondělí od 15:30 v azylovém domě Pro uživatele služby.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi v pondělí od 17:30 v azylovém domě Pro uživatelky služby a jejich děti.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Děti – příprava ke konfirmaci v úterý od 15:30

(v období zkoušek vánočního divadla v úterý od 17:15)

Setkání s duchovním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.2
Děti – mladší školní věk ve středu od 17:00 v „zimním“ období

a od 18:00 v pozdně jarním a letním

Kruh žen ve středu jednou za tři týdny (počítáno od 11. 9.) od 17:00 Jsou zvány ženy.

Bližší informace u Magdaleny G.

Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit ve čtvrtek od 18:00 (po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách)1
Setkání Rozpravy o životě s vírou 2. pátek v měsíci od 18:00

 

 

1 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

2 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.