Bohoslužby v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30

v Klášterci nad Ohří/Okounově1

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 

 

Modlitební ztišení a meditace nad Biblí

 

v pondělí od 8:00
Děti – mladší školní věk

 

v pondělí od 17:15 
Děti – příprava ke konfirmaci v úterý od 17:15
Setkání s duchovním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.2
Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy ve středu od 15:30 v azylovém domě Pro uživatele služby
Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi

 

ve středu od 17:30 v azylovém domě Pro uživatelky služby a jejich děti.
Kruh žen 1. středu v měsíci od 18:00
Biblická hodina

 

ve čtvrtek od 16:00
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit ve čtvrtek od 18:00 (po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách)1
Setkání Rozpravy o životě s vírou

 

2. pátek v měsíci od 18:00

 

 

1 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

2 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.