Bohoslužby v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 
Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30 v Klášterci nad Ohří/Okounově1

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 

 

 

   
Ekumenické modlitební setkání první pondělí v měsíci od 18:00 vždy v jednom z místních společenství  
Duchovní setkání v chráněném bydlení Naděje v Kadani a v Klášterci nad Ohří v úterý od 10:00 po čtrnácti dnech v Kadani a v Klášterci nad Ohří  
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře v úterý od 17:00 do 19:00  
Možnost společných modliteb v úterý od 19:00 Zájemci nechť se přihlásí Filipovi Němečkovi předem.
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře ve středu od 10:00 do 12:00  
Setkání s duchovním v Klubu Esprit ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.2
Děti – mladší školní věk ve středu od 18:15  

Duchovní setkání v nízkoprahovém denním centru

vybrané čtvrtky od 13:00 v NDC K srdci klíč

 
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00  
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách1  
Seniorátní setkání mládeže 2. pátek v měsíci v některém ze sborů seniorátu  
Setkání Rozpravy o životě s vírou 3. pátek v měsíci od 18:00  

 

 

1 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

2 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.