Bohoslužby v neděli od 10:00

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 
Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:30 v Klášterci nad Ohří/Okounově1

(s Večeří Páně 1. neděli v měsíci)

 

 

 

   
Modlitební ztišení a meditace nad Biblí v pondělí od 8:00  
Děti – příprava ke konfirmaci podle domluvy  
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře v úterý od 17:00 do 19:00  
Úřední hodiny jáhna Filipa Němečka na faře ve středu od 10:00 do 12:00  
Setkání s duchovním v Klubu Esprit

ve středu od 13:00 v Klubu Esprit

(Husovo náměstí 38, vchod naproti sportovní hale)

Zváni jsou lidé s duševním onemocněním.2

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro muže a ženy

ve středu od 15:30 v azylovém domě Pro uživatele služby.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Setkání s duchovním v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi ve středu od 17:30 v azylovém domě Pro uživatelky služby a jejich děti.

(Ve spolupráci s kaplankou Armády spásy Olgou Gebauerovou.)

Děti – mladší školní věk

ve středu od 18:10

 
Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00  
Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uskutečnit po domluvě na předcházejících nedělních bohoslužbách1  
Setkání Rozpravy o životě s vírou 3. pátek v měsíci od 18:00  

 

 

1 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

2 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

3 Zkoušky trubačů Consonare se v současné době nekonají. V případě zájmu o obnovení této činnosti můžete kontaktovat Filipa Němečka.