Spřízněné instituce :

 

Českobratrská církev evangelická

Farní sbor ČCE v Mostě

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě

Církev bratrská v Mostě a Chomutově

Náboženská obec Církve československé husitské Chomutov

Sbor Církve adventistů sedmého dne Horizont (v Mostě a Chomutově)

Církev křesťanské společenství Jirkov

Klub Esprit (služba pro lidi s duševním onemocněním a jejich blízké)

Evangelicko Lutheránský sbor v Grossrueckerswalde